YOU ARE HERE: หน้าแรก

กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 Administrator 133
2 เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 Administrator 91
3 เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 Administrator 118
4 เข้าค่าลูกเสือ ป.5 Administrator 129
5 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 Administrator 142
6 ฉลองวัดนักบุญเทเรซา Administrator 108
7 ฉลองภายในวัดนักบุญเทเรซา Administrator 115
8 ไมโลจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย Administrator 120
9 ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันที่ 9 ต.ค. 62 Administrator 185
10 กิจกรรมเทิดเกียรติท่านนักบุญเทเรเซา Administrator 336
11 ทัศนศึกษา ม.3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และ Art in Paradise Administrator 370
12 ทัศนศึกษา ม.2 มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ Administrator 358
13 ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็ก (ทุ่งครุ) 2562 Administrator 306
14 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรียนรู้เกี่ยวกับ "เรื่องมะนาว" การตอนกิ่งมะนาว การทำน้ำมะนาวโซดา สมูทตี้มะนาวปั่น ห้องอนุบาล 3/4 Administrator 298
15 ทัศนศึกษา ป.6 ณ สวนไทยพัทยา จ.ชลบุรี Administrator 395
16 ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 Administrator 344
17 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : เรื่องดอกอัญชัน ระดับชั้น อ.3/5 ณ บ้านวิไลวรรณ Administrator 340
18 ทัศนศึกษา ป.4 ณ พระราชวังบางปะอิน และตันแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา Administrator 308
19 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรื่องข้าวโพด ห้องอนุบาล 2/4 เรืยนรู้เรื่องการปลุูกข้าวโพด ข้าวโพดชุปแป้งทอด น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดอบเนย Administrator 364
20 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : สวนสาธารณะหนองจอก ประเมินผลการเรียนรู้ : วาดภาพสิ่งที่พบเห็นในสวนสาธารณะ ระดับอนุบาล 2 Administrator 365

หน้า 1 จาก 17

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง