YOU ARE HERE: หน้าแรก

ปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559


1. ผลสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >>คลิกดาวน์โหลด

2. ผลสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>คลิกดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 14:18 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง