YOU ARE HERE: หน้าแรก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 การประกวดวาดภาพวันแม่ 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการ์ดอวยพรวันแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 การประกวดวาดภาพวันแม่ และเขียนเรียงความวันแม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022 เวลา 05:25 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง