YOU ARE HERE: หน้าแรก

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (2565 )

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซาเข้ารับโล่รางวัลรอบที่ 1 ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School 2565 )


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2022 เวลา 06:05 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง