YOU ARE HERE: หน้าแรก

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเป็นผู้รับแทน
 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง