YOU ARE HERE: หน้าแรก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร โสมุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษา (2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร โสมุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 3,000 บาท จากพระอาจารย์วัชรชัย วรธัมโม จากการชนะเลิศวาดภาพศิลปะ ณ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาพร้อมของรางวัล


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 04:34 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง