YOU ARE HERE: หน้าแรก

การประกวดระบายสีและคัดลายมือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบวุฒิบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ในการประกวดระบายสีและคัดลายมือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 04:47 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง