YOU ARE HERE: หน้าแรก

การประกวดนวัตกรรมงาน Saint Theresa Innovation Fair 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบรางวัลนวัตกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมครูที่ปรึกษา ในการประกวดนวัตกรรมงาน Saint Theresa Innovation Fair 2022

 


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 07:04 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง