YOU ARE HERE: หน้าแรก

โรงเรียนเซนต์เทเรซานำคุณครูและนักเรียน จัดฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ในงาน วันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ วัดศีลมหาสนิท เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนเซนต์เทเรซานำคุณครูและนักเรียน จัดฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ในงาน วันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ วัดศีลมหาสนิท เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง