YOU ARE HERE: หน้าแรก

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR มาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR มาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2022 เวลา 05:00 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง