YOU ARE HERE: หน้าแรก

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการ "บอกรักโลก บ้านส่วนรวมของเรา" ในงาน "นวัตกรรมรักษ์โลก" ณ อาคารรัฐสภา และพร้อมนำเสนอผลงานในวันพรุ่งนี้ (2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการ "บอกรักโลก บ้านส่วนรวมของเรา" ในงาน "นวัตกรรมรักษ์โลก" ณ อาคารรัฐสภา และพร้อมนำเสนอผลงานในวันพรุ่งนี้ (2565)


 


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2022 เวลา 06:35 น. )  

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง