YOU ARE HERE: หน้าแรก

กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และพัฒนาครู ระดับปฐมวัย (2565) Administrator 1
2 ปฐมวัยรับเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (2565) Administrator 1
3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (2565 ) Administrator -
4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 Administrator 1
5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 การประกวดวาดภาพวันแม่ 2565 Administrator 3
6 ความภาคภูมิใจของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 Administrator -
7 วันพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น พร้อมรับเงินเรียนฟรี 15 ปี (2565) Administrator 3
8 ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเซนต์เทเรซา Administrator 1836
9 ครูบุคลากรต้อนรับซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี และซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย Administrator 1946
10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. Administrator 2403
11 เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 และนับคะแนนจากการเลือกตั้ง Administrator 2007
12 ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรีพระหฤทัย"และ "เด็กดีศรีพระหฤทัย" Administrator 2331
13 Saint Theresa Academic & Innovation 2020 วันที่ 2 Administrator 2148
14 Saint Theresa Academic & Innovation 2020 Administrator 2271
15 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อำลาคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ Administrator 2449
16 อำลาบาทหลวงอภิเดช สุภาจักร์โอกาสบริหารงานครบวาระ 7 ปี Administrator 2180
17 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.1 - ป.5 (กลุ่ม 2) Administrator 2304
18 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.1 - ป.5 (กลุ่ม 1) Administrator 2226
19 กิจกรรมเข้าลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 Administrator 2330
20 กิจกรรมสอยดาว Administrator 1907

หน้า 1 จาก 20

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง