YOU ARE HERE: หน้าแรก

กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 Administrator 3283
102 ฉลองวัดนักบุญเทเรซา Administrator 3115
103 ฉลองภายในวัดนักบุญเทเรซา Administrator 3056
104 ไมโลจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย Administrator 3099
105 ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันที่ 9 ต.ค. 62 Administrator 2273
106 กิจกรรมเทิดเกียรติท่านนักบุญเทเรเซา Administrator 3286
107 ทัศนศึกษา ม.3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และ Art in Paradise Administrator 3464
108 ทัศนศึกษา ม.2 มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ Administrator 3299
109 ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็ก (ทุ่งครุ) 2562 Administrator 3547
110 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรียนรู้เกี่ยวกับ "เรื่องมะนาว" การตอนกิ่งมะนาว การทำน้ำมะนาวโซดา สมูทตี้มะนาวปั่น ห้องอนุบาล 3/4 Administrator 3396
111 ทัศนศึกษา ป.6 ณ สวนไทยพัทยา จ.ชลบุรี Administrator 3276
112 ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 Administrator 3372
113 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : เรื่องดอกอัญชัน ระดับชั้น อ.3/5 ณ บ้านวิไลวรรณ Administrator 3154
114 ทัศนศึกษา ป.4 ณ พระราชวังบางปะอิน และตันแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา Administrator 3129
115 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรื่องข้าวโพด ห้องอนุบาล 2/4 เรืยนรู้เรื่องการปลุูกข้าวโพด ข้าวโพดชุปแป้งทอด น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดอบเนย Administrator 3239
116 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : สวนสาธารณะหนองจอก ประเมินผลการเรียนรู้ : วาดภาพสิ่งที่พบเห็นในสวนสาธารณะ ระดับอนุบาล 2 Administrator 3134
117 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องสมุดประชาชน หนองจอก ห้องอนุบาล 3/6 Administrator 3010
118 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Big C หนองจอก ห้องอนุบาล 3/3 Administrator 3109
119 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ม. ต้น มาแสดงผลงานให้กับน้อง ๆ ของโรงเรียนได้ชมค่ะ Administrator 2853
120 ทัศนศึกษา ม.1 หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise Administrator 3296

หน้า 6 จาก 22

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง