YOU ARE HERE: หน้าแรก

กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การแสดงผลงานนวัตกรรมของลูก ๆ ม.5 และ ม.6 (2565) Administrator 1866
22 วันฉลองศาสนนามของผู้บริหาร ลูกๆแสดงความเคารพและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 Administrator 1797
23 ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 1726
24 กิจกรรม สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 Administrator 1825
25 โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (สะเต็มศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 1744
26 การประกวดนวัตกรรมงาน Saint Theresa Innovation Fair 2565 Administrator 1832
27 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565 Administrator 1751
28 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว( 2565 ) Administrator 1677
29 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (ปี 2565) Administrator 1888
30 การประกวดระบายสีและคัดลายมือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (2565) Administrator 1689
31 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร โสมุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษา (2565) Administrator 1748
32 พิธีประดับปลอกแขนสภานักเรียน 2565 Administrator 1678
33 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (2565) Administrator 1643
34 ความภาคภูมิใจของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เจ้าหนูนักสนุกเกอร์" 2565 Administrator 1629
35 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED ) ได้จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา ( 2565) Administrator 1786
36 ส่งเสริมการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning (2565) Administrator 1681
37 กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และพัฒนาครู ระดับปฐมวัย (2565) Administrator 1562
38 ปฐมวัยรับเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (2565) Administrator 1563
39 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (2565 ) Administrator 2086
40 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 Administrator 1614

หน้า 2 จาก 22

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง