YOU ARE HERE: หน้าแรก

กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การแสดงผลงานนวัตกรรมของลูก ๆ ม.5 และ ม.6 (2565) Administrator 783
22 วันฉลองศาสนนามของผู้บริหาร ลูกๆแสดงความเคารพและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 Administrator 691
23 ตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 688
24 กิจกรรม สวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 Administrator 709
25 โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (สะเต็มศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 674
26 การประกวดนวัตกรรมงาน Saint Theresa Innovation Fair 2565 Administrator 712
27 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565 Administrator 698
28 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว( 2565 ) Administrator 685
29 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (ปี 2565) Administrator 654
30 การประกวดระบายสีและคัดลายมือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (2565) Administrator 649
31 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร โสมุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับทุนการศึกษา (2565) Administrator 611
32 พิธีประดับปลอกแขนสภานักเรียน 2565 Administrator 647
33 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 (2565) Administrator 681
34 ความภาคภูมิใจของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "เจ้าหนูนักสนุกเกอร์" 2565 Administrator 614
35 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED ) ได้จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบจิตอาสา ( 2565) Administrator 640
36 ส่งเสริมการคิดด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning (2565) Administrator 647
37 กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และพัฒนาครู ระดับปฐมวัย (2565) Administrator 583
38 ปฐมวัยรับเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (2565) Administrator 601
39 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (2565 ) Administrator 887
40 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 Administrator 585

หน้า 2 จาก 22

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง