ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Yamaha Thailand Music Festival 2015

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

  • ความภาคภูมิใจ

  • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  • ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

  • ประกาศค่ามาตรฐาน

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย   ...
17
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุทรภู่ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ...
16
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)   ...
63
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)   ...
54
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)   ...
71
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท   ...
63
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)   ...
63
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์   ...
71
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   ...
61
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด)  Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด) Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)     ...
67

ประมวลภาพ

left direction
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด)  Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สช.
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558
รับวุฒิบัตรและอำลา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิตน้อย 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
การซ้อมรับบัณฑิตน้อยของอนุบาลและพี่ๆ ม.3
กีฬาสี 59
งานประจำปีสานรักเซนต์เทเรซา่ 58
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมวันพ่อ 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2558
บันทึกเทปรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ช่อง7)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
ฉลองวัดนักบุยเทเรซา 2558
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.1
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
นิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาและคุรครูเขต 4
กิจกรรม สอบอ่านนักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา อนุบาล
กิจกรรมวันแม่ ปี 58
ทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ฉลองศาสนนามนักบุญอันนา ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
กิจกรรมค่ายบูรณาการ 58
กิจกรรมยาคูลท์
กิจกรรม เอนฟาโกร
กิจกรรมเดินสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
กิจกรรม คิเรอิ คิเรอิ มือปราบแบคทีเรีย  (ปฐมวัย)
กิจกรรม เลือกตั้งผู้นำปฐมวัย
สัปดาห์รักการอ่าน
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี. ผู้ช่วยผู้บริหารและครู รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูจิตตาภิบาลชำนาญการ1 ณ. อาคารนักบุญยอห์นปอลที่2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
กิกจรรม โดเรมอนแสดงละครเวทีสื่อการสอนตอนพิเศษ
กิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันไหว้ครู 58
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรและเลี้ยงสรรสังค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 67
ร่วมเปิดงานมหานครเกมส์
กิจกรรมอนุบาลรักษ์โลก
ร่วมจัดกิจกรรมกับรายการซูเปอร์จิ๋ว
จัดแสดงผลงานวันวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่น 67)
งานวันวิชาการ
รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม ปั่นจักรยานสร้างความสมานฉันท์
อบรมเรื่องสารเสพติด
แห่เทียนเข้าพรรษา
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

The ASEAN Communityผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้409
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้309
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้2174
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว6960
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้13414
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว14196
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด305309