ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

  • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  • ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

  • ประกาศค่ามาตรฐาน

  • การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง
โรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ...
51
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อนุบาล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อนุบาล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   ...
82
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559   ...
85
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ...
110
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ...
99
ความภาคภูมิใจของเราเช้านี้ค่ะ
ความภาคภูมิใจของเราเช้านี้ค่ะ ...
183
กิจกรรมให้ความรู้วันลอยกระทง 2559
กิจกรรมให้ความรู้วันลอยกระทง 2559   ...
193
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2559
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2559 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ...
162
นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก อิงลิชแคมป์ ประเทศสิงคโปร์
นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก อิงลิชแคมป์ ประเทศสิงคโปร์ ...
198
 เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ...
648
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ...
622
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ...
840

ประมวลภาพ

left direction
โรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อนุบาล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
ความภาคภูมิใจของเราเช้านี้ค่ะ
กิจกรรมให้ความรู้วันลอยกระทง 2559
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2559
นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก อิงลิชแคมป์ ประเทศสิงคโปร์
 เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.5)
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.6)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม สาธิตการบีบขวดน้ำ (ขวดบุญ) ก่อนทิ้งลงตะแกรง
กิจกรรมเข้าบ้านคุณธรรม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
กิจกรรม arla  kids sticks cheese
การแข่งขันเทควันโด
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม การสื่อสารยุคดิจิตอล
กิจกรรม การสื่อสา่ร การฟัง การรับรู้ด้วยความรู้สึก (ปฐมวัย)
ทัศนศึกษา ม.3
ทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรม งานวันแม่
ตรวจสุขภาพครูบุคลากรและผู้ปกครองค่ะ
ร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา ป.6
ทัศนศึกษา ป.5
ร่วมกิจกรรม เดินประขาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
กิจกรรม วววรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษา ป.1
ทัศนศึกษา ป.3
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15
การแข่งขันกีฬาเทควันโด
เตรียมความพร้อมงานแห่เทียน
ประชุมวิชาการและปฐมวัยโรงเรียนในเครือ เขต 4 ณ.โรงเรียนเซนต์เทเรซา
กิจกรรม D-Nee Kid ฟันสะอาด แข็งแรง แปรงสนุก
กิจกรรมเลือกตั้งปฐมวัย
กิจกรรม โฟรโมสต์ DMBS 2016 โดยโค้ชแบงค์ - อานนท์
กิจกรรมเดินสวนสนาม
โครงการป้องกันตนเองจากภัยสังคมและอบายมุข
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด)  Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สช.
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558
รับวุฒิบัตรและอำลา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิตน้อย 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
การซ้อมรับบัณฑิตน้อยของอนุบาลและพี่ๆ ม.3
กีฬาสี 59
งานประจำปีสานรักเซนต์เทเรซา่ 58
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมวันพ่อ 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2558
บันทึกเทปรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ช่อง7)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
ฉลองวัดนักบุยเทเรซา 2558
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.1
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
นิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาและคุรครูเขต 4
กิจกรรม สอบอ่านนักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา อนุบาล
กิจกรรมวันแม่ ปี 58
ทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ฉลองศาสนนามนักบุญอันนา ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
กิจกรรมค่ายบูรณาการ 58
กิจกรรมยาคูลท์
กิจกรรม เอนฟาโกร
กิจกรรมเดินสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

The ASEAN Community

วีดีโอกิจกรรมนักเรียน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้241
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้872
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้3273
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว3351
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้1499
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว13420
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด394753