ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Yamaha Thailand Music Festival 2015

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

  • ความภาคภูมิใจ

  • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  • ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

  • ประกาศค่ามาตรฐาน

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ป.2 Underwater World และเมืองจำลอง จ.ชลบุรี {gallery}tstsanasuksa p-2{/gallery} ...
36
ทัศนศึกษา ป.4
ทัศนศึกษา ป.4 พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา {gallery}tatsanasuksa ...
30
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย ...
36
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ ...
31
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท ...
30
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้ {gallery}ovantin59{/gallery} ...
74
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม {gallery}Volunteer Pumbaa 's environment 59{/gallery} ...
73
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ {gallery}vsed red 59{/gallery} ...
139
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ {gallery}Sacred heart Convent59{/gallery} ...
74
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559 {gallery}Khao Phansa day59{/gallery} ...
157
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน {gallery}Student Council 59{/gallery} ...
107
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15 {gallery}Sandwich 59{/gallery} ...
84

ประมวลภาพ

left direction
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15
การแข่งขันกีฬาเทควันโด
เตรียมความพร้อมงานแห่เทียน
ประชุมวิชาการและปฐมวัยโรงเรียนในเครือ เขต 4 ณ.โรงเรียนเซนต์เทเรซา
กิจกรรม D-Nee Kid ฟันสะอาด แข็งแรง แปรงสนุก
กิจกรรมเลือกตั้งปฐมวัย
กิจกรรม โฟรโมสต์ DMBS 2016 โดยโค้ชแบงค์ - อานนท์
กิจกรรมเดินสวนสนาม
โครงการป้องกันตนเองจากภัยสังคมและอบายมุข
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด)  Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สช.
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558
รับวุฒิบัตรและอำลา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิตน้อย 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
การซ้อมรับบัณฑิตน้อยของอนุบาลและพี่ๆ ม.3
กีฬาสี 59
งานประจำปีสานรักเซนต์เทเรซา่ 58
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมวันพ่อ 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2558
บันทึกเทปรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ช่อง7)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
ฉลองวัดนักบุยเทเรซา 2558
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.1
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
นิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาและคุรครูเขต 4
กิจกรรม สอบอ่านนักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา อนุบาล
กิจกรรมวันแม่ ปี 58
ทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ฉลองศาสนนามนักบุญอันนา ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
กิจกรรมค่ายบูรณาการ 58
กิจกรรมยาคูลท์
กิจกรรม เอนฟาโกร
กิจกรรมเดินสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
กิจกรรม คิเรอิ คิเรอิ มือปราบแบคทีเรีย  (ปฐมวัย)
กิจกรรม เลือกตั้งผู้นำปฐมวัย
สัปดาห์รักการอ่าน
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี. ผู้ช่วยผู้บริหารและครู รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูจิตตาภิบาลชำนาญการ1 ณ. อาคารนักบุญยอห์นปอลที่2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
กิกจรรม โดเรมอนแสดงละครเวทีสื่อการสอนตอนพิเศษ
กิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันไหว้ครู 58
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรและเลี้ยงสรรสังค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 67
ร่วมเปิดงานมหานครเกมส์
กิจกรรมอนุบาลรักษ์โลก
ร่วมจัดกิจกรรมกับรายการซูเปอร์จิ๋ว
จัดแสดงผลงานวันวิชาการ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่น 67)
งานวันวิชาการ
รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม ปั่นจักรยานสร้างความสมานฉันท์
อบรมเรื่องสารเสพติด
แห่เทียนเข้าพรรษา
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

The ASEAN Community

วีดีโอกิจกรรมนักเรียน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้635
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้424
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้3118
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว2647
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้13807
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว13770
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด319472